Развитие без граници

Програми за развите на интелекта за деца 5-6 години
В града Благоевград

Ментална аритметика

Менталната аритметика тренира скоростта на възприятие и обработка на информацията, развива едновременно двете полукълба на мозъка благодарение на въображаемата визуализация на абака и смятането наум. Високата скорост на смятане наум е интересен допълнителен ефект.
За програмата