Развитие без граници
16.09.2020
Сподели: 1
  • Facebook
4348

Ползата от менталната аритметика - научен факт

Програмата „Ментална аритметика“, при все спорадичния скептицизъм, е не само един от най-популярните, но и наистина ефективни методи за развитие на интелекта на децата. Ефективността на този курс се потвърждава не само от отзивите на деца и родители изпитали ползите от първа ръка, но и от реални научни изследвания.

Едно от тези проучвания се провежда и в Уляновския държавен педагогически университет “И.Н. Улянов” в Русия. За целите на научния експеримент, проведен от Катедрата по биология на човека и основите на медицинските знания участие, записват 26 участника: 20 ученици от първи клас на едно от общинските училища в Уляновск и 6 първокласника, но също така паралелно обучаващи се и в местния център на академията за развитие на интелекта “АМАКидс”.

Основната задача пред изследването е да се определи дали курсът по Ментална аритметика на “АМАКидс“ наистина е в състояние да повлияе на формирането на когнитивните функции при децата. И ако това е вярно, тогава колко по-силно се развиват тези процеси сред учениците в академията в сравнение с останалите ученици?

Резултатите от изследването позволиха да се даде положителен отговор и на двата предварително поставени въпроса - достигат ли “АМАКидс“ учениците до по-високи нива в скоростта си на мислене и наблюдава ли се по-висока производителност и обхват на вниманието.

Количествените резултати потвърждават доста убедително една от тезите на специалисти психолози и педагози за ползите от менталната аритметика - волевата устойчивост на вниманието сред учениците на Академията е близо до 2 пъти по-високо в сравнение с останалите деца.

Стъпвайки на 70% по-високите резултати на учениците от академията спрямо връстниците си от редовното училище по отношение на демонстрираното абстрактно-логически тип мислене  провелите експеримента учени недвусмислено потвърдиха, че курсът „Ментална аритметика АМАКидс“ допринася за хармоничното развитие на двете полукълба на мозъка. Спомага за укрепване на способностите на децата за по-добро образно и абстрактно мислене. Всеизвестен факт е, че абстрактно-логическият тип мислене помага за извършване на логически тип операции, базирани на натрупани теоретични познания. И не на последно място - методически правилно преподавана, менталната аритметика допринася за полисензорната интерхемисферна интеграция при формирането на психичните процеси.

В своето изследване учените от университета в Уляновск са използвали проверените във времето психофизиологични техники като „Открояване на съществени признаци“, „Намиране и зачеркване“, както и експресна диагностика на свойствата на нервната система чрез психомоторни показатели.

След тестване на ученици от общообразователни учебни заведения и ученици на АМАКидс, групата учени обобщават следните резултати (в оригинал):

В резюме - скоростта на мислене на учениците от академия АМАКидс е по-висока от тази на първокласниците от общообразователното училище. Скоростта на мислене сред учениците на общообразователно училище (6-8 години) съответства на 14,47 ± 9,99 точки (n = 17), а сред учениците на академия АМАКидс е 34,33 ± 11,04 точки (n = 6).

При изследването на продуктивността и нивото на внимание, чиято стойност зависи от броя на намерените фигури, посочени от експериментатора и от броя на грешките, направени по време на експеримента, са получени данни, доказващи, че най-високото ниво на продуктивност на вниманието се наблюдава при учениците на академията. При учениците от общообразователното училище на възраст 6-8 години средният брой намерени фигури и допуснати грешки по време на задачата е 0,14 ± 0,06 точки (n = 18), а за ученици от академия АМАКидс резултатът е 0,24 ± 0,08 (n = 6).

Цифровите измерители от проучването доказват недвусмислено мултиплициране на производителността и повишено ниво на вниманието сред “АМАКидс” учениците почти 2 пъти.

Благодарение на този експеримент скритите ползи от ментална аритметика в центровете на АМАКидс получават поредното си научно доказателство за ефективност и обхватност при развитие на когнитивните умения на децата. В допълнение, резултатите от горното проучване демонстрират неоспоримите факти, а те са че учениците на академията имат конкурентни предимства пред своите връстници. Залегнати в най-ранна възраст те са гарант за последващи успехи.