Развитие без граници
30.03.2020
Сподели: 4
  • Facebook
4662

МЕНТАЛНАТА АРИТМЕТИКА: ПОЛЕЗНА ЛИ Е ИЛИ ВРЕДНА? НА КОГО ДА ВЯРВАМЕ?

МЕНТАЛНАТА АРИТМЕТИКА

Въпреки скептичните и „разобличаващи“ материали, които периодично се появяват в Интернет, просто не е целесъобразно да се поставят под съмнение ползите от менталната аритметика.

Положителното въздействие на тази програма върху развитието на двете полукълба на главния мозък, както и върху развитието на абстрактното логическо мислене, беше доказано с помощта на научни изследвания.

Изследването, за което става дума, е проведено в Уляновския държавен педагогически университет. Резултатите бяха публикувани от научно- образователното издание „Образование и наука“ в Русия и чужбина. В изследването участваха представители на катедрата по биология на човека и основите на медицинските знания. А в експеримента бяха поканени да участват 20 ученици от 1-ви клас на едно обикновено училище и 6 ученици от Академията за интелектуално развитие на AMAKids в Уляновск.

Резултатите от изследването показаха, че менталната аритметика наистина допринася за цялостното развитие на мозъка, а също така пряко влияе върху развитието на логическото мислене. Ефективността на методите на менталната аритметика на AMAKids се потвърждава от резултатите, получени по време на изследването.

Да разгледаме по-подробно самото изследване.

Основната цел на тази научна работа беше да установи:

  1. Как менталната аритметика, преподавана по метода на AMAKids, влияе върху когнитивните способности на учениците.
  2. Различават ли се типовете мислене и индикаторите за развитие на мозъка на тези деца в сравнение а учениците от общообразователното училище.

Как беше проведено изследването

За да определят ефективността на менталната аритметика като тренировъчна програма, изследователите се обърнаха към стандартните психофизиологични методики. Бяха включени техниките „Избор на съществена характеристика“, „Намиране и премахване на излишъка“, както и експресна диагностика на свойствата на нервната система по психомоторни показатели. Сравнението на резултатите от изследването по темата за асиметрията между полукълба на главния мозък даде възможност да се направят редица заключения по ключови параметри.

    1. Скорост на мислене и устойчивост на вниманието

Проучването установява, че скоростта на мислене на учениците на AMAKids значително превъзхожда тази на децата в обикновеното училище. Учениците (6-8 години) са получили 14,47 ± 9,99 точки (n = 17) по настоящия критерий, а учениците от AMAKids- 34,33 ± 11,04 точки (n = 6).

Освен това показателите за производителност и устойчивост на вниманието сред учениците на Академията са били 2 пъти по-високи. Тяхната стойност беше определена в съответствие с броя на фигурите, намерени от детето по задание на експериментаторите. Тя зависи от броя на грешките, които децата са направили по време на търсенето. Общо 6–8-годишните ученици от общообразователното училище са получили 0,14 ± 0,06 точки (n = 18) по време на изпълнение на задачата. За децата от Академията на AMAKids резултатът е 0,24 ± 0,08 (n = 6).

Изследователите обясниха разликата с факта, че методът на менталната аритметика всъщност подтиква мозъка към еднакво активно формиране на психични процеси в двете полукълба, активирайки всички апарати на сетивно възприятие. Благодарение на това се развиват фигуративното и абстрактното мислене, а ефективността на работа между полукълбата на мозъка се увеличава.

    2. Преобладаващ тип мислене

Доказателство за хармоничното развитие и на двете полукълба на мозъка е типът мислене. Хората с абстрактно-логически тип са в състояние да оперират с теоретични концепции и да извършват сложни логически операции с тях. Те могат да намират връзки между процеси, явления или обекти от заобикалящата ги среда, както и да установят взаимодействията, които се развиват между тях. Според този показател учениците на AMAKids също изпреварват учениците от общообразователното училище. Около 70% от децата от AMAKids и едва 40% от учениците от общообразователното училище имат абстрактно-логичен тип мислене.

Според резултатите от проучването може да се заключи, че децата, които учат в Академията за интелектуално развитие на AMAKids, имат конкурентно предимство в обучението пред връстниците си. Те имат и повече шансове за успех в живота и в по-нататъшното си интелектуално развитие.